Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 24 guests online

space-ing

 หน้าแรก   หมวดอักษร

 

-ข-

 

 

ชื่อ

เพศ

คำอ่าน

คำแปล

เลข

ขจรกิตติ์

ขะ-จอน-กิด

มีชื่อเสียงเลื่องลือกระจายไปทั่ว

36

ขจรฤทธิ์

ขะ-จอน-ริด

ผู้มีฤทธิ์รู้กันแพร่หลาย

31

ขจรรัตน์

ขะ-จิด-รัด

ดุจแก้วรัตนะที่มีการตกแต่ง

40

ชนบพร

ขะ-หนบ-พอน

มีแบบแผนที่ประเสริฐ

21

ขนานชล

ขะ-หนาน-ชน

ผู้เกิดใกล้แม่น้ำ

21

ขรินทร์ทิพย์

ขะ-ริน-ทิบ

เทวดาผู้เก่งกล้า

59

ขวัญจิรา

ขวัน-จิ-รา

มีมิ่งขวัญตลาดกาลนาน

31

ขวัญดี

ขวัน-ดี

ผู้มีกำลังใจดี

24

ขวัญทิพย์

ขวัน-ทิบ

ผู้มีจิตวิญญาณเป็นของวิเศษ

46

ขัตติย

ขัด-ติ-ยะ

พระเจ้าแผนดิน

24

ขาล

ขาน

เสือ

9

เขม

เขม

สบายใจ

9

เขมกร

เข-มะ-กอน

ผู้สร้างความสบายใจ

14

เขมจิรา

เขม-จิ-รา

ผู้มีความปลอดภัยตลอดกาล

24

เขมชาติ

เขม-ชาด

ผู้เกิดมาถึงด้วยความสูข

19

เขมนันท์

เข-มะ-นัน

ผู้ยินดีในความปลอดภัย

33

เขมรักษ์

เข-มะ-รัก

ดูแลป้องกันให้พ้นภัย

31

เขมรินทร์

เข-มะ-ริน

ถือสบายใจเป็นใหญ่

36

เขมากร

เข-มา-กอน

ผู้สร้างความสูขสบายใจ

15

เขมิกา

เข-มิ-กา

ผู้ยินดีในความสูข

15

แขไข

แข-ไข

พระจันทร์ส่องแสง

15

ไข่มุก

ไข่-มุก

วัตถุมีค่าลักษณะวงกลมเกิดจากหอยบางชนิด

19

in-ling01in-ling02