Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 12 guests online

space-ing

หน้าหลัก มงคลเสริมดวงชาตาชีวิต สีประจำวันเกิด

      คนไทยส่วนมากมีความเชื่อว่า สีประจำวันเกิดเป็นสีมงคลประจำตัว และมักจะใช้เสื้อผ้าและเครื่องใช้ตาม สีประจำวันเกิด ความเชื่อว่า...จะทำให้ชีวิตมีความโชคดี  ความเจริญรุ่งเรือง และเราก็ได้มีการแบ่งสีที่ส่งเสริม  ประจำวันเกิดของแต่ละคน...ตามตารางของภูมิของทักษา  ดังต่อไปนี้...

 

สีของภูมิ บริวาร ส่งเสริมเรื่อง บริวาร มีผู้รับใช้ มีผู้คอยช่วยเหลือ ลดอุปสรรคขวากหนามต่างๆในชีวิต

table-name-color-01

 

สีของภูมิ อายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืน มีร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ

table-name-color-02

 

สีของภูมิ เดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ บารมี  เกียรติยศ ชื่อเสียงให้เป็นที่ยำเกรง  แก่บุคคลทั่วไป

table-name-color-03

 

สีของภูมิ ศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่าง ๆ มีเสน่ห์ใครเห็นใครก็รัก 
มักได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง

 table-name-color-04

 

สีของภูมิ มูละ ส่งเสริมในเรื่อง ของทรัพย์สมบัติ  ทรัพย์สินเงินทองผลประโยชน์ และมรดก

table-name-color-05

 

สีของภูมิ อุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร  ความพยายาม เพื่อให้ชีวิต

ประสบความสำเร็จในงาน ไม่มีอุปสรรค

 table-name-color-06

 

สีของภูมิ มนตรี ส่งเสริมเรื่องของการได้รับความเมตตา  ได้รับความช่วยเหลือ

สนับสนุนให้เจริญก้าวหน้า  มีผู้อุปการะ  มีผู้อุปถัมภ์ คอยช่วยเหลืออยู่เสมอให้

ผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เมตตา

 table-name-color-07

 

สีของภูมิ กาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีที่ทำให้เกิดความอัปมงคลความเสียหาย 

ปัญหาที่คาดไม่ถึง

 table-name-color-08

in-ling01in-ling02