Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 9 guests online

space-ing

หน้าหลัก มงคลเสริมดวงชาตาชีวิต สวดมนต์เสริมดวงชาตาชีวิต

    มีชีวิต    เหมือนไฟไหม้    ใกล้ลามทุ่ง...
    ต่างก็ยุ่ง    ยากใจ    ให้ผันผวน...
    ถูกชะตา    ชีวิต    วิกฤติกวน...
    มันเรรวน    เซซัด    วิบัติใจ...


ชีวิตมนุษย์เรานั้น... ปีหนึ่งๆ ... ก็ควรจะล้าง...
ความซวย... ความเศร้า... ความโศก... ความโชคร้าย...
ความลำบาก... ความยากจน... ความเป็นโรค...
ความเป็นภัย... ความอิจฉา... ความริษยา...
ความโกรธ... ความประทุษร้าย ฯลฯ...

        เหมือนอย่างคอมพิวเตอร์... ถ้าคุณไม่อัพเดท...มันบ้าง... หรือไม่ฆ่าไวรัสบ้าง... เครื่องคอมพิวเตอร์...ของคุณก็อาจจะแฮ้งค์... หรือไม่ก็อาจเสียได้...ฉันใด... การสวดมนต์เสริมชาตาชีวิต... ก็เป็นอีกวิธี...การหนึ่ง... ที่จะทำให้ชีวิตของคุณ... ใสสะอาดขึ้น...ฉันนั้น...

คำถาม...

    แล้วจะเสริมดวงชาตาชีวิตกันอย่างไร ?...

เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลาย... คงอยากจะรู้...และอยากจะทำ... แต่ก็คงไม่รู้วิธีการ... เพราะศาสตร์...ทางด้านนี้... ส่วนให¬ญ่จะถูกปิดเป็นความลับ...
     แต่ในวันนี้... ผู้เขียนจะพาท่านสวดมนต์เสริม...ดวงชาตาชีวิต...ให้แก่ชีวิตของท่าน... จะได้หมดสิ้น...จากสิ่งที่ไม่ดี... ที่มีอยู่ในตัวของท่าน... ให้เหลือแต่สิ่งที่ดีๆ ... ที่จะทำให้ชีวิตของท่าน... ดีขึ้นอย่าง... ไม่น่าเชื่อ...แต่ขอให้ท่านเชื่อเถอะ... เพราะมีหลายท่านทำแล้ว... ถึงกับตรึงกับผลลัพธ์ที่ได้... อย่างไม่น่าเชื่อ... อย่างน่าอัศจรรย์...

 

ขั้นตอน... ในการสวดมนต์เสริม... ดวงชาตา...ให้กับชีวิตของท่าน... ให้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอน... ดังต่อไปนี้...

ขั้นตอนที่ ๑  ให้ท่านสมาทานศีล... โดยกล่าวดังนี้...

คำอาราธนาศีล ๕
           มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
           ติสะระเณนะ สะหะ ปั¬จะ สีลานิ ยาจามะ
           ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
           ติสะระเณนะ สะหะ ปั¬จะ สีลานิ ยาจามะ
           ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะณัตถายะ
           ติสะระเณนะ สะหะ ปั¬จะ สีลานิ ยาจามะฯ

ว่าตามพระ...

                      “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
           สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
           สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                        นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
           สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

           พุทธัง     สะระณัง       คัจฉามิ...
           ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ...
           สังฆัง    สะระณัง    คัจฉามิ...

           ทุติยัมปิ     พุทธัง     สะระณัง     คัจฉามิ...
           ทุติยัมปิ      ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ...
           ทุติยัมปิ      สังฆัง    สะระณัง    คัจฉามิ...
          ตะติยัมปิ     พุทธัง       สะระณัง       คัจฉามิ...
          ตะติยัมปิ     ธัมมัง    สะระณัง    คัจฉามิ...
          ตะติยัมปิ     สังฆัง    สะระณัง    คัจฉามิ...

และสมาทานศีล ๕ ว่าตามพระสงฆ์ผู้ให้ศีลว่า...

           ปาณาติปาตา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ...
           อะทินนาทานา  เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ...
           มุสาวาทา เวระมะณี  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ...
           สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี...
           สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ...

พระท่านจะสรุปอานิสงส์ของศีลว่า...

           อิมานิ ปัจะ สิกขาปะทานิ สีเลนะ สุคะติง ยันติ...
           สีเลนะ โภคะสัมปะทา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา...
           สีลัง วิโสธะเย...

ขั้นตอนที่ ๒  ให้หาน้ำมนต์ ๙ วัด... เทใส่รวมกัน...
ขั้นตอนที่ ๓ 
ปล่อยปลา ๙ ตัว... และปล่อย...ปลาไหล ๙ ตัว... พร้อมปล่อยเต่า ๑ ตัว...
ขั้นตอนที่ ๔ 
นำผม ๙ เส้น... ใส่ไว้บนใบบัว...แล้วลอยน้ำ... ฝากพระแม่คงคาช่วยดูแล...
ขั้นตอนที่ ๕ 
ตัดเล็บ ๙ ชิ้น... แล้วนำไปฝังดิน...ฝากพระแม่ธรณี...
ขั้นตอนที่ ๖ 
อาบน้ำมนต์ ๙ วัด...

เป็นอันเสร็จพิธี...

ขั้นตอนที่ ๒  ให้หาน้ำมนต์ ๙ วัด... เทใส่รวมกัน...

in-ling01in-ling02