Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 9 guests online

space-ing

หน้าหลัก มงคลเสริมดวงชาตาชีวิต ล้างอาถรรพ์ประจำวันเกิด

ล้างอาถรรพ์...ในวันเกิด...
           ถึงวันเกิดหากดำรงคงสติ...
           ไม่แตกปริถึงจุดให้หยุดนิ่ง...
           ทำอะไรให้นึกถึงซึ่งความจริง...
           สรรพสิ่งมีไว้ให้ไตร่ตรอง...

สิ่งที่เราไม่สามารถบอกกันได้เลย แม้จะดูเหมือนรู้ แต่ก็ไม่รู้สิ่งนั้นก็คือ...
           ๑. เกิด...
           ๒. เจ็บไข้ได้ป่วย...
           ๓. เวลาที่จะต้องตาย...
           ๔. สถานที่จะต้องตาย...
           ๕. นรก-สวรรค์ที่จะต้องไป...

แม้เราจะรู้ว่าชีวิตของเรากำลังจะก้าวเข้าไปสู่ความตายแต่ก็มีคนไม่กี่คนที่จะรับถากถางทางเดินกับปล่อยให้ทางที่จะเดินรกรุงรังดังนั้นหากคุณรู้ว่า ชีวิตของคุณใกล้จะตายคุณก็จะเสียใจ หากว่าเวลาที่คุณมีชีวิตอยู่คุณกลับไม่ทำสิ่งที่สบายใจให้แก่ตัวของคุณเอง...ผู้เขียนไม่อยาก... ให้คุณต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอายุสั้น... ซึ่งบางครั้ง... คุณอาจสามารถต่อชีวิตของคุณ... ให้มีอายุยืนยาวได้... แต่คุณกลับไม่ได้ทำเพราะคุณเอง... ก็อาจคาดไม่ถึงว่า... คุณสามารถต่อชีวิตของคุณได้... หรือคุอาจคิดไม่ออกเลยว่า...จะทำอย่างไร... กับชีวิตดี...ผู้เขียน... ได้ทำการค้นคว้าหาเส้นทางการต่ออายุแบบโบราณกาล... อย่างน้อยก็จะช่วยให้คุณมีอายุยืน... พอที่จะบำเพ็ญบุญ... บำเพ็ญกุศลได้อย่างถูกต้อง... อย่างรวดเร็วและถูกวิธีดังต่อไปนี้...

***สำหรับคนที่เกิดวันพธกลางคืน รายละเอียดพิธีเหมือนคนที่เกิดวันพุธกลางวัน แต่จะมีรายละเอียดของบทสวดเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อคนที่เกิดวันพุธ...

 

วันอาทิตย์

ถ้าคุณเกิดวันอาทิตย์...

ขั้นตอนที่ ๑  ให้จัดหาดอกไม้ประจำวันเกิด...นั่นก็คือ...“ ดอกทานตะวัน ”... เพราะคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนเจ้าอารมณ์มีอุดมการณ์สูง เชื่อมั่นตัวเองและมักจะไม่เกรงกลัวใคร... การบูชาดอกทานตะวันจึงเป็นการเสริมเติมบารมี... ให้คนเกิดวันอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี..

ขั้นตอนที่ ๒  ให้วางดอกทานตะวัน... ให้บาน... ตรงหน้า...

ขั้นตอนที่ ๓  ให้จุดธูปเทียน... ที่หน้าพระพุทธรูปโดยให้จุดเทียน ๒ เล่ม... จุดธูป ๓  ดอก... แล้วให้สวดเติมบท... ตามกำลังวันเกิดของตัวเอง... โดยให้จบ...เท่ากำลังวันของคนเกิดวันอาทิตย์ นั่นก็คือ ๖ ดังนั้นจึงต้องสวดให้ครบ... ทั้งหมด ๖ จบ...

ขั้นตอนที่ ๔  ให้สวดมานต์โดยปฎิปัติ ดังนี้

 

            “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
               สัมมาสัมพุทธัสสะ...
               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
               สัมมาสัมพุทธัสสะ...
               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
               สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

และสวดว่า...

               พุทธัง       สะระณัง    คัจฉามิ...
               ธัมมัง        สะระณัง    คัจฉามิ...
               สังฆัง       สะระณัง     คัจฉามิ...
               ทุติยัมปิ     พุทธัง      สะระณัง    คัจฉามิ...
               ทุติยัมปิ      ธัมมัง      สะระณัง    คัจฉามิ...
               ทุติยัมปิ      สังฆัง      สะระณัง    คัจฉามิ...
               ตะติยัมปิ     พุทธัง     สะระณัง    คัจฉามิ...
               ตะติยัมปิ     ธัมมัง      สะระณัง    คัจฉามิ...
               ตะติยัมปิ     สังฆัง      สะระณัง    คัจฉามิ...

และสวดว่า...

               อุเทตะยั¬จักขุมา เอกะราชา...
               หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส...
               ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง...
               ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง...
               เย พรามะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม...
               เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ...
               นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา...
               นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา...
               อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ ...
               อะเปตะยั¬จักขุมา เอกะราชา...
               หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส...
               ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง...
               ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง...
               เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม...
               เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ...
               นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา...
               นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา...
               อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติฯ…

 

               (สวดให้ครบ ๖ จบ)...
               เสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง...

 

ขั้นตอนที่ ๕  ให้นำดอกทานตะวันนั้น...ไปลอยลงใน... แม่น้ำที่ไหล... เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา..เป็นต้น...
เมื่อทำตามขั้นตอนทั้ง ๕ แล้ว... ก็เป็นอันเสร็จพิธี...

วันจันทร์

ถ้าคุณเกิดวันจันทร์...

ขั้นตอนที่ ๑ ให้นำดอกมะลิ... ซึ่งคนเกิด...วันจันทร์นั้น...ต้องใช้ดอกมะลิ... เพราะเป็นสีที่เกิดต่อจากวันอาทิตย์... เมื่ออาทิตย์... ส่องแสงสว่างจ้าเจิดจรัสเราก็จะมองเห็นโลกอย่างขาวสะอาด... และกลิ่นของ...ดอกมะลิ... ยังหอมชื่นตรึงใจ... อีกด้วย...

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำดอกมะลิ... ใส่ไว้ในขันน้ำ...แล้ววางไว้... ณ ตรงหน้าเรา...

ขั้นตอนที่ ๓ ให้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย...คือ จุดเทียน ๒ เล่ม... จุดธูป ๓ ดอก...

ขั้นตอนที่ ๔ ให้สวดมนต์... ตามบทกำลังวันเกิด...ของเรา... นั่นก็คือวันจันทร์... โดยคนเกิดวันจันทร์นั้น... จะมีกำลัง วัน คือ ๑๕ ... ดังนั้น... ต้องสวดให้ครบ ๑๕ จบ...ตามกำลังวัน... โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน... ดังต่อไปนี้...

 

             “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
      สัมมาสัมพุทธัสสะ...
               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
      สัมมาสัมพุทธัสสะ...
               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
      สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

และสวดว่า...

 

                พุทธัง      สะระณัง     คัจฉามิ...
                ธัมมัง       สะระณัง     คัจฉามิ...
                สังฆัง       สะระณัง     คัจฉามิ...

 

                ทุติยัมปิ     พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...

และสวดว่า...

             อุเทตะยัจักขุมา เอกะราชา...
             หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส...
             ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง...
             ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง...
             เย พรามะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม...
             เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ...
             นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา...
             นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา...
             อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ ...
             อะเปตะยั¬จักขุมา เอกะราชา...
             หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส...
             ตังตัง นะมัสสามิ หะริสสะ วัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง...
             ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง...
             เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม...
             เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ...
             นะมัตถุ พุทธานัง นะมัตถุ โพธิยา...
             นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา...
             อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติฯ…

 

             (สวดให้ครบ ๖ จบ)...
             เสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง...

 

ขั้นตอนที่ ๕  ให้นำดอกทานตะวันนั้น..ไปลอยลงใน... แม่น้ำที่ไหล... เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา..เป็นต้น...
เมื่อทำตามขั้นตอนทั้ง ๕ แล้ว...ก็เป็นอันเสร็จพิธี...

วันอังคาร

ถ้าหากคุณเกิดวันอังคาร...

ขั้นตอนที่ ๑ ให้คุณนำดอกกล้วยไม้... ซึ่งเป็น... ดอกไม้... ประจำวันเกิดของคุณ...

ขั้นตอนที่ ๒ ให้คุณนำหุ่น... จะเป็นหุ่นตุ๊กตา...หรือหุ่นฟางก็ได้... แล้วให้คุณใช้ด้ายสายสิจน์...มัดดอกกล้วยไม้... เข้า กับตัวหุ่น... โดยมัดดอกกล้วยไม้...ให้รอบหุ่น... อย่าให้เห็นตัวหุ่น...

ขั้นตอนที่ ๓ จุดธูปเทียน... บูชาพระรัตนตรัย...และให้คุณสวดมนต์... ตามบทกำลังวันเกิดของเรา... นั่นก็คือวันอังคาร... โดยคนเกิดวันอังคารนั้น... จะมีกำลังวัน... คือ ๘ ... ดังนั้น... ต้องสวดให้ครบ...๘ จบ... ตามกำลังวัน...โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน...ดังต่อไปนี้...

 

            “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
       สัมมาสัมพุทธัสสะ...
               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
       สัมมาสัมพุทธัสสะ...
               นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
       สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

และสวดว่า...

 

                พุทธัง      สะระณัง     คัจฉามิ...
                ธัมมัง       สะระณัง     คัจฉามิ...
                สังฆัง       สะระณัง     คัจฉามิ...

 

                ทุติยัมปิ     พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...

และให้สวดมนต์ตามกำลังวันเกิดว่า...

               ยัสสานุภาวะโต ยักขา      เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง...
               ยัมหิ เจวานุยุ¬ชันโต       รัตตินทิวะมะตันทิโต...
               สุขัง สุปะติ สุคะโต จะ  ปาปัง กิ¬จิ นะ ปัสสะติ...
               เอวะมาทิคุณูเปตัง      ปริตตันตัมภะณามะ เหฯ ...

 

              (ให้สวดจนครบ ๘ จบ)...
               เสร็จแล้วกราบ ๓ ครั้ง...

 

ขั้นตอนที่ ๔  ให้นำไปลอยน้ำ... เป็นอันเสร็จพิธี...

วันพุธ

ถ้าคุณเกิดวันพุธ  (กลางวัน)...

ขั้นตอนที่ ๑ ให้คุณเตรียมดอกบัว... เพราะคน...เกิดวันพุธ... เป็นวันแห่งดอกบัว... เป็นคนที่ปราศจาก...มลทิน... เสมือนดอกบัว... ที่หลุดพ้นจากโคลนตม...

ขั้นตอนที่ ๒ ให้คุณเตรียมดอกบัวบาน ๙ ดอก... ขั้นตอนที่ ๓ ให้คุณนำเส้นผม ๙ เส้น...ใส่วางไว้บนดอกบัว... ทั้ง ๙ ดอก...

ขั้นตอนที่ ๔ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย... วางพานดอกบัว... ไว้ข้างหน้า...

ขั้นตอนที่ ๕ จุดธูปเทียน... บูชาพระรัตนตรัย...และให้คุณสวดมนต์... ตามบทกำลังวันเกิดของเรา... นั่นก็คือวันพุธ... โดยคนเกิดวันพุธนั้น... จะมีกำลังวัน...คือ ๑๗ ดังนั้น... ต้องสวดให้ครบ ๑๗ จบ... ตามกำลังวัน...โดยให้ปฏิบัติตามขั้น ตอน... ดังต่อไปนี้...

 

              “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
       สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
       สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
       สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

และสวดว่า...

                พุทธัง      สะระณัง     คัจฉามิ...
                ธัมมัง       สะระณัง     คัจฉามิ...
                สังฆัง       สะระณัง     คัจฉามิ...

                ทุติยัมปิ     พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...

 

และสวดว่า...

                 สัพพาสีวิสะชาตีนัง    ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ...
                 ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง    เสสัจาปิ ปะริสสะยัง...
                 อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ       สัพพะทา สัพพะปาณินัง...
                 สัพพะโสปิ นิวาเรติ    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ ...

 

                 (สวดให้ครบ ๑๗ จบ)

 

ขั้นตอนที่ ๖  ให้นำดอกบัวทั้ง ๙ ดอก...ไปลอยน้ำ... อธิษฐานกับพระแม่คงคา... เป็นอันเสร็จพิธี...

 

หมายเหตุ ท่านที่เกิดวันพุธ... ( กลางคืน )...ให้ทำพิธีเหมือนกันกับ... วันพุธกลางวัน... รวมถึงดอกไม้...แต่บทสวด มนต์... ไม่เหมือนกัน... เปลี่ยนเป็น... ดังนี้...

 

         กินนุ สันตะระมาโน วะ    ราหู จันทัง ปะมุจะสิ...            
                 สังวิคคะรูโป อาคัมมะ    กินนุ ภีโต ว ติฏฐะสีติ...
         สัตตะธา เม ผะเล มุทธา    ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ...    
                 พุทธะคาถาภิคีโตมหิ    โน เจ มุเจยยะ จันทิมันติฯ...
         กินนุ สันตะระมาโน วะ    ราหู จันทัง ปะมุจะสิ...            
                 สังวิคคะรูโป อาคัมมะ    กินนุ ภีโต ว ติฏฐะสีติ...    
         สัตตะธา เม ผะเล มุทธา    ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ...    
                 พุทธะคาถาภิคีโตมหิ    โน เจ มุเจยยะ สุริยันติฯ...

 

                (ให้สวดจนครบ ๑๒ จบ)...

วันพฤหัส

ถ้าท่านเกิดวันพฤหัสบดี...

ขั้นตอนที่ ๑ ให้เตรียมดอกเข็ม... เพราะดอกเข็ม...เป็นไม้ยืนต้น... ขนาดของมันจะมีขนาดเล็ก... มีใบเป็น... ใบเดียวแข็ง... สีเขียวสด... จะออกดอกเป็นช่อใหญ่ๆ ...ชอบแดดจัด... มีความอดทนสูง... การนำดอกไม้ชนิดนี้...มาทำ พิธี... ก็เพื่อที่จะทำให้ชีวิต... มีความอดทน...สามารถผ่านวิกฤติชีวิตไปได้...

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำดอกเข็ม... ใส่ภาชนะ...อาจเป็นพานก็ได้... แล้วนำดอกเข็ม... เด็ดโรย... ลงในภาชนะนั้น...

ขั้นตอนที่ ๓ จุดธูปเทียน... บูชาพระรัตนตรัย...และให้คุณสวดมนต์... ตามบทกำลังวันเกิดของเรา... นั่นก็คือวัน พฤหัสบดี... โดยคนเกิดวันพฤหัสบดีนั้น... จะมีกำลังวัน... คือ ๑๙ ดังนั้น... ต้องสวดให้ครบ ๑๙ จบ...ตามกำลัง วัน...โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอน... ดังต่อไปนี้...

 

              “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
        สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
        สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
        สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

และสวดว่า...

                พุทธัง      สะระณัง     คัจฉามิ...
                ธัมมัง       สะระณัง     คัจฉามิ...
                สังฆัง       สะระณัง     คัจฉามิ...

                ทุติยัมปิ     พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...

และสวดด้วยบทว่า...

                ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร    นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง...
                ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ    มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ...
                เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ    โลกนาเถนะ ภาสิตัง...
                กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ...

 

               (ให้สวดจนครบ ๑๙ จบ)...

ขั้นตอนที่ ๔ ให้นำดอกเข็มนั้น... ไปฝังไว้...ณ ริมแม่น้ำ... แล้วตั้งจิตอธิษฐานให้พระแม่ธรณี...ช่วยปกปักรักษา... และทำให้ชีวิตของตนดีขึ้น...เป็นอันเสร็จพิธี...

วันศุกร์

ถ้าท่านเกิดวันศุกร์...

ขั้นตอนที่ ๑ ให้หาดอกอัญชัน... เพราะคนเกิด...วันศุกร์นี้... ต้องใช้ดอกไม้ประจำวัน... สาเหตุที่ต้องใช้...ดอก อัญชัน... เพราะดอกอัญชัน... เป็นไม้เถา...ลำต้นมีขนนุ่ม... ออกดอกมีสีสวยสด... คือ... สีน้ำเงิน...และยังเป็น ดอกไม้... ที่มีสรรพคุณสารพัดประโยชน์...ไม่ว่าจะนำดอกอัญชัน... มาสกัดเป็นสีผสมอาหาร...หรือนำรากต้นอัญชัมา ... บำรุงปรุงยาแก้โรคตาฟางได้ด้วย...และแก้ปวดฟันฯ... และที่สำคัญ... ยังนำมาใช้...ในพิธีกรรมคลายมนต์ดำ... ได้ อีกทางหนึ่ง...

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำดอกอั¬ญชันนี้... มาบด...เป็นน้ำ... แล้วก็ให้ใช้เทียนหยด... ลงไปในขันน้ำมนต์...

ขั้นตอนที่ ๓ ให้สวดภาวนา... พร้อมหยด...น้ำตาเทียน... ลงไปในขันน้ำมนต์นั้น...

ขั้นตอนที่ ๔ ให้จุดธูปเทียน... บูชาพระรัตนตรัย...และให้คุณสวดมนต์... ตามบทกำลังวันเกิดของเรา... นั่นก็คือวัน ศุกร์... โดยคนเกิดวันศุกร์นั้น... จะมีกำลังวัน...คือ ๒๑ ดังนั้น...ต้องสวดให้ครบ ๒๑ จบ... ตามกำลังวัน... โดยให้ ปฏิบัติตามขั้นตอน... ดังต่อไปนี้...

 

               “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...  
         สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
         สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
         สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

 

และสวดว่า...

                  พุทธัง      สะระณัง       คัจฉามิ...
                  ธัมมัง       สะระณัง       คัจฉามิ...
                  สังฆัง       สะระณัง      คัจฉามิ...
                  ทุติยัมปิ     พุทธัง        สะระณัง      คัจฉามิ...
                  ทุติยัมปิ      ธัมมัง        สะระณัง      คัจฉามิ...
                  ทุติยัมปิ      สังฆัง        สะระณัง      คัจฉามิ...
                  ตะติยัมปิ     พุทธัง       สะระณัง      คัจฉามิ...
                  ตะติยัมปิ     ธัมมัง        สะระณัง      คัจฉามิ...
                  ตะติยัมปิ     สังฆัง        สะระณัง     คัจฉามิ...

และสวดมนต์ประจำวันเกิดว่า...

                  ยัสสานุสสะระเณนาปิ    อันตะลิกเขปิ ปาณิโน...
                  ปะติฏฐะมะธิคัจฉันติ    ภูมิยัง วิยะ สัพพะทา...
                  สัพพูปัททะวะชาลัมหา    ยักขะโจรราทิสัมภารา...
                  คะณะนา นะ จะ มุตตานัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ...

 

                 (ให้สวดจนครบ ๒๑ จบ)...

ขั้นตอนที่ ๕ ให้นำน้ำมนต์นั้น... ไปอาบ...จะทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย... และหมดทุกข์...หมดโศก... รอดพ้นจากมนต์ดำ... ดีนักแล...

วันเสาร์

ถ้าหากท่านเกิดวันเสาร์...

ขั้นตอนที่ ๑ ให้ดอกไม้เนระพูสีไทย... เป็นดอก ไม้สีดำ... หายากมากที่สุด ( ในโลก ) และมีที่เมืองไทย...เป็นดอกไม้ สีดำ... เหมาะกับคนเกิดวันเสาร์... เพื่อใช้...ทำพิธีกรรม... ถ้าหากท่านหาไม่ได้... ก็ให้หาดอกไม้... ที่มีดอกใหญ่... และก็มีสีดำ... เป็นเครื่องกำหนด...หรือจะใช้วิธีทาสีดอกไม้ก็ได้... เพื่อเป็นการแก้เคล็ด...

 

ขั้นตอนที่ ๒ ให้นำดอกไม้สีดำนั้นมา... วางไว้... บนผ้าขาว... สีดำก็จะตัดกับสีขาว... ทำให้ดอกเด่นขึ้น...

ขั้นตอนที่ ๓ ให้จุดธูปเทียน... บูชาพระรัตนตรัย...และให้คุณสวดมนต์... ตามบทกำลังวันเกิดของเรา... นั่นก็คือวัน เสาร์... โดยคนเกิดวันเสาร์นั้น... จะมีกำลังวัน... คือ ๑๐ ดังนั้น...ต้องสวดให้ครบ ๑๐ จบ... ตามกำลังวัน... โดยให้ ปฏิบัติตามขั้นตอน... ดังต่อไปนี้...

 

              “ นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...                
         สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
         สัมมาสัมพุทธัสสะ...
                นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต...               
         สัมมาสัมพุทธัสสะ ”...

และสวดว่า...

 

                พุทธัง      สะระณัง     คัจฉามิ...
                ธัมมัง       สะระณัง     คัจฉามิ...
                สังฆัง       สะระณัง     คัจฉามิ...

 

                ทุติยัมปิ     พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ทุติยัมปิ     สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    พุทธัง   สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    ธัมมัง    สะระณัง     คัจฉามิ...
                ตะติยัมปิ    สังฆัง    สะระณัง     คัจฉามิ...

และสวดว่า...

               “ ปะริตตัง ยัมภะนันตัสสะ    นิสินนัฏฐานะโธวะนัง...
                 อุทะกัมปิ วินาเสติ    สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง...
                 โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง    ยัจะ สาเธติ ตังขะเณ...
                 เถรัสสังคุลิมาลัสสะ    โลกะนาเถนะ ภาสิตัง...
                 กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง    ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ ”...

 

ขั้นตอนที่ ๔ ให้ห่อดอกไม้นั้น... ด้วยผ้าขาว...แล้วนำไป... ฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่... พร้อมตั้งจิตอธิษฐาน...ฝากพระแม่ ธรณี...

 

เป็นอันเสร็จพิธี...

in-ling01in-ling02