Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 7 guests online

space-ing

หน้าหลัก การตั้งชื่อตามหลัก อายตนะ

 

อายตนะ (อ่านว่า อา – ยะ – ตะ – นะ)  หมายถึง  สิ่งเชื่อมต่อ...หรือสิ่งที่ติดต่อ  ความรู้สึก  ความนึกคิด  เป็นสิ่งที่ติดต่อสื่อสารกัน  เพื่อให้ได้...รับรู้...ถึงความรู้สึกต่างๆ ได้  โดยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
    
1 อายตนะภายใน  หมายถึงสื่อเชื่อมต่อ  ที่อยู่ภายใน...บุคคล  ได้แก่  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ทั้งหมดนี้เพื่อใช้...เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก...
     2 
อายตนะภายนอก  หมายถึง   สื่อเชื่อมต่อที่อยู่ภายนอก...ของบุคคล  ได้แก่  รูปเสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะธรรมารมณ์...ซึ่งทั้งหมดจะประสานกับอายตนะภายใน...เช่น รูปคู่กับตา  หูคู่กับเสียง  เป็นต้น...

 

          ดังนั้นบูรพาจารย์  ได้กำหนดไว้ว่า สิ่งรับรู้ต่างๆ  ที่...ประกอบอยู่ใน อายตนะ ๖ นี้  ทำให้เจ้าชาตา  สามารถรับรู้...ถึงสิ่งต่างๆ  ที่อยู่รอบข้าง  ตลอดจนความรู้สึกต่างๆ  ที่บุคคล...รอบข้างมีต่อเจ้าชาตา  ซึ่งทำให้เจ้าชาตาสามารถ...ปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  และทำให้เจ้าชาตาสามารถรับรู้ ถึงความรู้สึกของบุคคลภายนอก  ที่มีต่อเจ้าชาตา เพื่อให้ความรู้สึกนั้น แสดงผลออกมาในทางบวกมากยิ่งขึ้น  คือทำให้มีคนเกื้อหนุน...และสนับสนุน  เจ้าชาตามากยิ่งขึ้นนั่นเอง...

โดยมีหลักของตัวเลขอายตนะดังต่อไปนี้..

          เลขที่ ๑  เจ้าชาตามีจิตใจเหมือนพ่อ  จะเป็นผู้นำครอบครัวที่ดี มีความสามารถคุ้มครองคนรอบข้าง มีความเมตตากรุณา ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข มิให้ขาดตกบกพร่อง แม้ตนเองจะเหนื่องยากลำบาก ต้องต่อสู้อยู่เสมอ เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง  เป็นที่พึ่งพิงของคนอื่นอยู่เสมอ ผู้ที่คบค้าสมาคมจะมีความรู้สึกอบอุ่น สบายใจ แต่เจ้าชาตามักรักผู้อื่นมากกว่าตนเอง มักวิตกกังวล ห่วงใยผู้อื่นเสมอ

          เลขที่ ๒  เจ้าชาตามีจิตใจเหมือนแม่ รักใคร่ดูแลห่วงใยเมตตาคนรอบข้าง ใครได้อยู่ด้วยแล้ว จะอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกายสุขใจ เจ้าชาตาอยู่ที่ใด ก็จะมีผู้คนไปมาหาสู่รักใคร่ คิดถึงอยู่เสมอตลอดไป แต่ก็เป็นคนทีขี้บ่น จู้จี้ จุกจิกจนผู้อื่นรำคาญ มีจิตใจรวนเรไม่แน่นอน ใจอ่อน ขี้สงสารผู้อื่น เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ขาดความมั่นใจในตนเองมาก

          เลขที่ ๓  เจ้าชาตาเปรียบดังคนรับใช้ภายในบ้าน ชีวิตมักหุ่นหัน มุทะลุบ้าบิน ชีวิตมีจุดแตกหัก มักจะพบกับอุบัติเหตุ ไม่ว่าทางด้านร่างกาย หรือจิตใจ และต้องทำงานหนักและเหนื่อยตลอดไป มักถูกรังแกข่มเหง และตนเองจะได้สิ่งต่างๆ น้อยกว่าผู้อื่น เป็นที่ดูแคลนของผู้อื่น หรือพี่น้องเสมอๆ มักหาคนจริงใจได้อยาก ชีวิตมักจบลงเร็วกว่าที่กำหนด เป็นเลขร้ายไม่ดี

          เลขที่ ๔  เจ้าชาตามักมีจิตใจที่ไม่สงบ มีจิตใจว้าวุ่นแปรปรวน ลังเล ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชีวิตมักขาดความมั่นคง ชอบน้อยใจ เสียใจอยู่เป็นประจำ ไร้ญาติขาดมิตร หาอะไรแน่นอนไม่ได้ ไม่ชอบอยู่กับที่ ชอบเดินทางอยู่ตลอดไป ชีวิตมีความไม่มั่นคงสูงมาก และผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเจ้าชาตา มักไม่จริงใจ มีมายามาก เก็บกด ชีวิตไม่ค่อยสดใส

          เลขที่ ๕  เป็นเลขร้าย เจ้าชาตาเปรียบเหมือนยักษ์ มีจิตใจโหดเหี้ยม มีจิตใจดำ ใจคอคับแคบ เป็นเหมือนอสูรร้ายคอยล้างผลาญ ทำให้ชีวิตไม่มีความสุข พบแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไป หาอะไรมายึดเหนี่ยวได้ยาก มักไม่มีสมาธิ ไม่ค่อยมีปัญญา คิดอะไรไม่ออก เพราะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมาก ควบคุมอารมณ์ได้ยาก ไม่มีคนอยากคบหาสมาคมด้วย ชีวิตมีแต่ความเสี่ยง มักมีภัยอันตรายอยู่เสมอ

          เลขที่ ๖  เจ้าชาตาเปรียบเหมือนดังราชินี บ่งบอกถึงความสุข ความบริบูรณ์ พร้อมด้วยยศศักดิ์ อัครฐาน มั่งมีเงินทอง เป็นผู้มีอำนาจมีวาสนา เป็นที่รักใคร่ และนิยมชมชอบของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะพี่น้องมักเกื้อกูล เป็นคนมีเสน่ห์   มีความสุขทั้งกายและใจ มีความอุดมสมบูรณ์มาก   เป็นเลขที่ดีที่สุดเลขหนึ่ง จะทำให้ชีวิตของเจ้าชาตาสมบูรณ์ไปทุกด้าน เป็นตัวเลขที่ทุกคนใฝ่ฝัน และอยากได้มาครอบครอง

          เลขที่ ๗  เจ้าชาตาเปรียบเหมือนดังปุโรหิต ที่ต้องทำงานด้วยวาจา คือต้องเป็นคนวิตกกังวลวูง ขี้ระแวงขี้สงสัย เป็นคนพูดมาก เหนื่อยหน่ายกับการพูด พูดน้อยก็ไม่ได้เงิน พูดมากก็อาจมีแต่คนเกลียด แต่ชีวิตเจ้าชาตามีความโชคดี มีทรัพย์ มีความมั่นคงในชีวิต เป็นเศรษฐีได้ แม้ตนเองจะมีความทุกข์อยู่บ้างก็ตาม  แต่เจ้าชาตาก็สามารถร่ำรวยได้ เป็นที่อิจฉาแก่บุคคลทั่วไปเสมอ

          เลขที่ ๘  เป็นเลขแห่งโชคลาภและบารมี เป็นดังเจ้านายคน เป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชา เป็นที่เคารพและเกรงขามแก่บุคคลทั่วไป เจ้าชาตามักเป็นคนที่ชอบแบกภาระของผู้อื่น แต่ชีวิตของเจ้าชาตาก็จะพบกับความสำเร็จ ความสมหวังกับสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ ชีวิตมีแต่ความสุขกับอำนาจ และวาสนา  มีความสมบูรณ์ มีความร่ำรวย ถือเป็นเลขที่ดีเลขหนึ่ง

          เลขที่ ๙  เจ้าชาตาเป็นเหมือนดังราชา ทำให้ได้รับความคุ้มครอง และป้องกันภัยจากบุคคลทั่วไป เป็นผู้ที่มีอำนาจมีบารมี มีเมตตาธรรม ยิ่งใหญ่เกรียงไกร มีความสมบูรณ์พูนสุข พร้อมสรรพสิ่งหรือได้ไปทุกๆ เรื่อง ทั้งทรัพย์สมบัติ เกียรติยศชื่อเสียง พร้อมทั้งบริวาร ชีวิตจะประสบความสำเร็จดังที่มุ่งหวังไว้ เป็นดังผู้ที่มีบุญมาเกิด ชีวิตจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นตัวเลขที่สุดยอด และเป็นที่ปรารถนาของบุคคลทั่วไป

 

          หลักการตั้งชื่อตามหลักอายตนะ ๖  จะเป็นการถอดค่าตัวเลข...ของชื่อที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยดูจากตัวอักษรทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในชื่อ แล้วนำมาเปรียบเทียบ กับกำลังของดาวพระเคราะห์ต่างๆ  ที่อยู่บน...ตารางมหาทักษา  แล้วนำกำลังของดาวพระเคราะห์ต่างๆ  ที่ประกอบ...อยู่ในชื่อมาบวกรวมกัน  ให้เหลือเพียงเลขตัวเดียว  แต่ก่อนอื่นเราต้องเรียนรู้กำลังของดวงดาว  ที่อยู่บน...ตารางทักษากันก่อน  ว่าดาวแต่ละดวงมีกำลังเท่าไร...ไม่ยากครับ  ให้ดูตารางข้างล่างดังต่อไปนี้  ได้เลย...เพราะได้บอกรายละเอียดต่างๆ ไว้แล้วครับ...

 

*** มีข้อยกเว้น ไม้หันอากาศ (  ) และการันต์ (   ) เป็นสระลดรูป... ไม่มีค่ากำลังของดาว ไม่ต้องนำมาบวกรวม...

          ส่วนอักษรในหมวดของดาวแต่ละดวง ในแผนภูมิมหาทักษา ก็เหมือนกับหลักตั้งชื่อตามหลักทักษา หรือมหาทักษาทุกอย่าง  หรือให้ดูตามตารางข้างล่างนี้ก็ได้ครับ เพราะลงรายละเอียดต่างๆ ให้หมดแล้วครับ...

          เมื่อเราทราบกำลังของดวงดาว  ที่อยู่บนตารางทักษา...กันเรียบร้อยแล้ว  ต้อนนี้ให้เราลองนำชื่อ ที่เราตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว... มาทำวิเคราะห์กันตามหลักของอายตนะ โดยให้นำตัวอักษรทั้งหมดที่ประกอบอยู่ในชื่อ มาเปรียบเทียบกับกำลังของดาวพระเคราะห์ต่างๆ  ที่ลอยอยู่บน...ตารางมหาทักษา  แล้วนำกำลังของดาวพระเคราะห์ต่างๆ  ที่ประกอบ...อยู่ในชื่อ  มาบวกรวมกัน  ให้เหลือเพียงตัวเลขตัวเดียว ตามหลักของอายตนะ เพื่อต้องการให้ตัวเลขเหล่านี้ ส่งเสริมวิถีชีวิตของเราให้เจริญรุ่งเรือง ให้มีความสุข มีความสำเร็จตามที่เราต้องการ ส่วนรายละเอียดการถอดตัวอักษรแล้วบวกรวมกันอย่างไร ให้เหลือตัวเลขอายตนะตามที่เราต้องการ ก็ให้ดูตามตารางข้างล่างดังต่อไปนี้ได้เลยครับ ไม่ยากครับ...

 

          การตั้งชื่อตามหลักอายตนะ เป็นศาสตร์การตั้งชื่อ ที่นำเอากำลังของดาวพระเคราะห์ บนตารางทักษา มาช่วยเกื้อหนุนให้วิถีชีวิตของเรา ให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น แต่เราก็ต้องคำนึงถึงกลุ่มของตัวอักษร ที่ประกอบอยู่ภายในชื่อนั้นด้วยนะครับ ว่ากลุ่มอักษรที่เราจะนำมาตั้งเป็นชื่อของเรานั้น จะสอดคล้องกับดวงชาตาชีวิตของเราหรือเปล่า และถ้าเราต้องการให้ชื่อที่ตั้งใหม่นี้ มีความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนทั้ง ๑๐๐ % เต็มนั้น  เราต้องไปเรียนรู้ ศาสตร์การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์กันต่อนะครับ เพราะถือว่าเป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่สูงและละเอียดที่สุดครับ 

 

อ.ภพประพัทธ์  ภูมิเมฆินทร์

สงวนลิขสิทธิ์บทความนี้ตามกฏหมาย

 

 

 

 

 

in-ling01in-ling02