Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 5 guests online

space-ing

หน้าหลัก การตั้งชื่อตามหลัก มหาทักษา

   

          การตั้งชื่อตามหลักทักษา... หรือภูมิทักษา... หรือมหาทักษา... เป็นศาสตร์การตั้งชื่อของไทย... ที่ยึดถือมายาวนาน... ทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โบร่ำโบราณ... โดยมีเนื้อหาส่วนสำคัญ... คือการหลีกเลี่ยงอักษร... ที่ไม่เป็นมงคล... อักษรที่เป็นกาลกิณี... ประจำวันที่เกิด... ไม่ให้มีอยู่ในชื่อของเรา... หรือผู้ที่เราจะตั้งชื่อให้โดยเด็ดขาด... แล้วให้เลือกเฉพาะ... อักษรที่เป็นมงคล... คืออักษรในหมวด... เดช... ศรี... บริวาร... อายุ... มูละ... อุตสาหะ... มาใช้ในการตั้งชื่อ...

 โดยมีความหมายดังต่อไปนี้
      • บริวาร... หมายถึง... บุตร... สามี... ภรรยา...มิตรสหาย... คนใช้ชายหญิง...
      • อายุ... หมายถึง... ความเป็นอยู่... การดำเนินชีวิต...สุขภาพ... ความมั่นคง... 
      • เดช... หมายถึง... อำนาจวาสนา... บารมี... เกียรติยศชื่อเสียง...ตำแหน่งหน้าที่การงาน... 
      • ศรี... หมายถึง... สิ่งอันเป็นสิริมงคลของชีวิต...โชคลาภ... วาสนา... เสน่ห์... เป็นที่ผู้คนรักใคร่เมตตา... 
      • มูละ... หมายถึง... หลักทรัพย์... มรดก... และทรัพย์สินที่จะ...เพิ่มพูนในภายหน้า...
      • อุตสาหะ... หมายถึง... ความขยันหมั่นเพียร ความอดทนอดกลั้นต่อการทำงาน...  
      • มนตรี... หมายถึง... ความสำเร็จ... ความเป็นใหญ่...และการสนับสนุน... จากเจ้านาย... จากผู้ใหญ่... 
      • กาลกิณี... หมายถึง... โชคร้าย... สิ่งอัปมงคล... เคราะห์กรรม...ศัตรู... อุปสรรคทั้งหลายในชีวิต... และเชื่อว่าอักษรในหมวดนี้...จะนำมาซึ่งความทุกข์... ความล้มเหลว... สิ่งเลวร้าย...สิ่งไม่ดีทั้งหลาย... ซึ่งจะทำให้ชีวิต... พบแต่ความล้มเหลว... ความทุกข์ทรมาน... ดังนั้นต้องหลีกเลี่ยง..ไม่ให้มีอักษรในหมวดนี้... อยู่ในชื่อโดยเด็ดขาด...

ส่วนรูปด้านล่างจะเป็นแผนภูมิมหาทักษา

แผนภูมิมหาทักษา

 

มีข้อยกเว้น  สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ ที่ห้ามใช้ "อ" และสระทุกตัวนั้น มีข้อยกเว้น...สามารถตั้งชื่อโดยใช้ไม้ "หันอากาศ" (-ั) และตัว "การันต์" (-์)ได้...

   

          การใช้แผนภูมิมหาทักษา ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เพียงท่านรู้วันที่ท่านเกิด แล้วนำวันที่ท่านเกิด ใส่ลงไปบนตารางแผนภูมิมหาทักษา ให้ตรงกับช่องวันที่ท่านเกิด หลังจากที่ท่านใส่ลงไปแล้ว ช่องวันที่ท่านเกิดก็จะเป็นช่อง "บริวาร" อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรบริวาร ช่องถัดไปโดยให้หมุนไปทางขวา หรือตามเข็มนาฬิกา ถ้ายังงงก็ให้ดูลูกศรที่อยู่บนตารางมหาทักษาก็ได้ครับ ช่องถัดไปก็จะเป็นช่อง "อายุ" อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรอายุ ช่องถัดไปก็จะเป็นช่อง "เดช" อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรเดช ช่องถัดไปก็จะเป็นช่อง "ศรี" อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรศรี ช่องถัดไปก็จะเป็นช่องมูละ อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรมูละ ช่องถัดไปก็จะเป็นช่องอุุตสาหะ อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรอุตสาหะ ช่องถัดไปก็จะเป็นช่องมนตรี อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรมนตรี ช่องถัดไปก็จะเป็นช่องกาลกิณี อักษรที่อยู่ในช่องนั้นก็จะกลายเป็นอักษรกาลกิณี ซึ่งเป็นอักษรต้องห้าม และห้ามไม่ให้มีอักษรเหล่านี้อยู่ในชื่อของท่านโดยเด็ดขาด...

          หลังจากที่ท่านได้เรียนรู้ และเข้าใจแผนภูมิของมหาทักษากันแล้ว ให้ท่านลองลงรายละเอียดของตารางมหาทักษากัน...

 

ยกตัวอย่าง

 เช่น ท่านเกิดวันเสาร์... ก็ให้เอาบริวารใส่... ในช่องวันเสาร์... แล้วนับเวียนไปทางขวา... (หรือตามเข็มนาฬิกา)... ช่องถัดไปคือ... ช่องวันพฤหัสบดี... ก็ให้ใส่อายุ... ช่องวันราหู... ก็ให้ใส่เดช… ช่องวันศุกร์... ก็ให้ใส่ศรี... ช่องวันอาทิตย์... ก็ให้ใส่มูละ... ช่องวันจันทร์... ก็ให้ใส่อุตสาหะ... ช่องวันอังคาร... ก็ให้ใส่มนตรี... ช่องวันพุธ... ก็ให้ใส่กาลกิณี... หรือให้ดูตัวอย่าง แผนภูมิมหาทักษาของคนที่เกิดวันเสาร์ ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ...

  

สรุป

คนที่เกิดวันเสาร์... ห้ามใช้อักษรในช่องวันพุธ... คือหมวดอักษร... ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ...

*** ซึ่งเราสามารถสรุปได้... ตามตารางข้างล่างดังต่อไปนี้... ว่าท่านที่เกิดวันอะไร... ห้ามใช้อักษร... ในหมวดอะไร... ในการตั้งชื่อ... อักษรต้องห้าม... ประจำวันเกิด (กาลิกิณี)... คืออักษรที่ไม่ดี... ประจำวันเกิดของผู้นั้น... ผู้ใดฝ่าฝืน... ใช้อักษรต้องห้ามประจำวันเกิดมาตั้งเป็นชื่อ... หรืออยู่ในชื่อที่ตั้งนั้น... ก็จะทำให้ชีวิตของผู้นั้น... ต้องได้รับเคราะห์กรรม... อุปสรรค... และปัญหาชีวิตนานานัปการ...

          เมื่อท่านรู้แล้วว่าอักษรกาลกิณี มีความร้ายกาจขนาดไหน ท่านก็ต้องระมัดระวัง อย่าให้อักษรเหล่านี้หลุดไปอยู่ในชื่อ ของท่านโดดเด็ดขาด ดังนั้นอาจารย์ขอสรุป หมวดอักษรกาลกิณีประจำวันเกิด ให้ท่านทราบอีกครั้ง ตามรายละเอียดที่อยู่ด้านล่างนี้...

 

อักษรต้องห้าม... ประจำวันเกิด... มีดังต่อไปนี้...


         ทดสอบการตั้งชื่อโดยใช้หลักทักษา... กันเลยครับ... ก่อนที่เราจะสืบเสาะ... ค้นหาชื่อดี... อย่างแรกก่อนเลย... เราจะต้องรู้ว่า... เราหรือผู้ที่เราจะตั้งชื่อให้นั้น... เกิดวันไหน... เวลาใดเสียก่อน... เพราะถ้าเวลาเกิด... ยังไม่ถึง ๖.๐๐ น. ... ก็ยังถือว่า... ไม่เป็นวันใหม่... ตามหลักของโหราศาสตร์... เพราะเราทุกคนได้ยึดหลัก... การตั่งชื่อแบบโบราณ... เราก็ต้องใช้การนับวัน... เหมือนในสมัยก่อนด้วยนะครับ... ขั้นตอนนี้... นับว่ามีความสำคัญมาก... ในการตั้งชื่อ... เพราะถ้าท่าน... ไม่สามารถรู้วันเกิด... ที่แน่นอนของท่านได้... จะทำให้การตั้งชื่อของท่าน... ผิดพลาดไปหมด... แทนที่ท่านจะได้อักษรที่เป็นศรี... มาเป็นตัวนำชื่อ... หรือ... นำชีวิตของท่าน... กลับกันท่านอาจจะได้อักษร... ที่เป็นกาลกิณีมาเป็นตัวนำชื่อ... หรือนำชีวิตของท่านแทน... นับว่า... เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับ...

           สำหรับรายละเอียด... ของการตัดวันที่เราเกิด... หรือเราจะรู้ได้อย่างไรว่า... เราเกิดวันอะไรกันแน่... ก็ให้ท่านคลิกไปที่หัวข้อ... การขึ้นวันใหม่ของโหราศาสตร์ไทยกันก่อน... เพราะได้บอกรายละเอียดต่างๆ... ไว้หมดแล้ว ตรงนี้ต้องขอย้ำว่า... สำคัญมากจริงๆ ... และสาเหตุ... ที่เราต้องรู้วันเกิดให้ได้ก่อนนั้น... เพื่อที่เราจะได้คัดชื่อ... หรือตั้งชื่อให้ได้ถูกต้อง... ตามหลักทักษา... นั่นเองครับ... 

ตัวอย่าง...
          เจ้าชาตาเกิดวันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม... พ.ศ. ๒๕๐๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ... เมือเรารู้แล้วว่า... เจ้าชาตาเกิดวันเสาร์... สิ่งแรกที่เรา... จะต้องทำก่อนเลย... ให้เรารีบตัดตัวอักษรที่เป็น... กาลกิณีของคนที่เกิดวันเสาร์ทิ้งก่อน... เพือจะได้ไม่หลงลืม... แล้วปล่อยเข้าไปอยู่ในชื่อ... ที่ท่านกำลังจะตั้งได้...

 

เริ่มคัดชื่อรอบแรกเลยครับ
          จากมีผู้เสนอมาล้านแปดชื่อ... เราจะทำการตัดออก... โดยมีกฎเกณฑ์ในเบื้องต้นว่า... จะต้องไม่มีอักษร... ฎ ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ... ให้เป็นจุดด่างพร้อยในชื่อ... โดยในขั้นต้น... เราหมายหมั่นปั้นมือว่า... จะเอาตัวอักษรในหมวดศรี... คือ ษ ห ฬ ฮ ... ขึ้นต้นชื่อ... แต่ถ้าไม่มี... หรือยังไม่เจอะเจอ... จะเปลี่ยนเป็นอักษร... ในหมวดเดช... ของวันเสาร์ก็ได้... คือ ย ล ร ว ... แต่... ย ... จะใช้ขึ้นต้นไม่ได้... เพราะเป็นอักษรของ... ดาวราหู... ขืนนำมาใช้... ก็จะทำให้ท่านเจอ... แต่คนหลอกลวง... คนไม่จริงใจ... แล้วจำทำให้ท่านลุ่มหลง... มัวเมา... หรือเชื่อคนอื่นได้ง่าย...

          ถ้าท่านพร้อมแล้ว... เชิญท่านสนุกกับการ... ตั้งชื่อได้เลยครับ... ส่วนตัวผู้เขียน... จะขอหยิบยก... ตัวอย่างของชื่อ มาบางส่วน... มาวิเคราะห์กัน... เช่นชื่อ... หรรษกร... หฤทย์... เหมรัศมิ์... อิทธิพัทธ์... อิทธิกร... เป็นต้น...

 

ถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบคุณภาพกันหน่อย
         ขั้นตอนนี้... ให้เราต้องทำการวิเคราะห์ชื่อ... ที่เราเลือกกันมาสักหน่อยว่า... มีส่วนประกอบอะไรกันบ้าง... โดยแยกเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้...

                                  หรรษกร... แยกส่วนประกอบ... ได้ดังนี้...
                                  ห ษ ... เป็นศรี... ร ...เป็นเดช...
                                  ก ... เป็นอุตสาหะ…
                                  ชื่อนี้ถือว่าเน้นไปที่... วาสนาทรัพย์สินเงินทอง...
                                  พวงตามมาด้วย... อำนาจและความขยันขันแข็ง...

 

                                  หฤทย์... วิเคราะห์ชื่อ... ออกมาได้... 
                                  ห ... เป็นศรี...
                                  ท ... เป็นบริวาร…
                                  ย ... เป็นเดช...
                                  ฤ์ ... เป็นมูละ...
                                  ชื่อนี้ก็เหมือนกับชื่อแรก... แต่มีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น มีหลักทรัพย์มากขึ้น…

 

                                  อีกสักชื่อนะครับ... เหมรัศมิ์... 
                                  เ ั ิ ์ เป็นมูละ…
                                  ห ศ ... เป็นศรี…
                                  ม ... เป็นอายุ...
                                  ร ... เป็นเดช...
                                  ชื่อนี้จะเน้นไปทาง... ทรัพย์สินหลักทรัพย์... ความโชคดี... อำนาจวาสนา...

ส่วนชื่อที่เหลือ... ท่านก็ลองไปจำแนก... และทดสอบ... ฝีมือกันหน่อย... เพราะได้เรียนรู้กันมาแล้วครับ...

 

          การตั้งชื่อตามหลักทักษา เป็นศาสตร์การตั้งชื่อ ที่นำเอาตัวอักษรของดาวพระเคราะห์ บนตารางทักษา มาช่วยเกื้อหนุนให้วิถีชีวิตของเรา ให้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น แต่เราก็ต้องคำนึงถึงกลุ่มของตัวอักษร ที่ประกอบอยู่ภายในชื่อนั้นด้วยนะครับ ว่ากลุ่มอักษรที่เราจะนำมาตั้งเป็นชื่อของเรานั้น จะสอดคล้องกับดวงชาตาชีวิตของเราหรือเปล่า และถ้าเราต้องการให้ชื่อที่ตั้งใหม่นี้ มีความสมบูรณ์และความถูกต้องครบถ้วนทั้ง ๑๐๐ % เต็มนั้น  เราต้องไปเรียนรู้ ศาสตร์การตั้งชื่อตามหลักโหราศาสตร์กันต่อนะครับ เพราะถือว่าเป็นศาสตร์การตั้งชื่อที่สูงและละเอียดที่สุดครับ 

 

 

อ.ภพประพัทธ์  ภูมิเมฆินทร์

สงวนลิขสิทธิ์บทความนี้ตามกฏหมาย

 

 

 

 

 

 

in-ling01in-ling02