Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 14 guests online

space-ing

หน้าหลัก การตั้งชื่อตามหลัก ตุ๊กตาไขนาม

       ตุ๊กตาไขนาม เป็นศาสตร์การตั้งชื่อ ของชนชาวมอญ... ที่ได้มีการใช้กันมาตั้งแต่ สมัยโบราณ โดยได้มีการนำมา... ประยุกต์ และปรับปรุงใช้กับหลักการตั้งชื่อ ของไทย... โดยใช้เกณฑ์ปีที่เจ้าชาตาเกิด เป็นหลักในการตั้งชื่อ... โดยใช้สัญลักษณ์ของร่างกายมนุษย์ (ตุ๊กตา) เป็นส่วน... ประกอบในการวางตำแหน่งทั้งหมด ที่ได้จากการ... คำนวณปีที่เจ้าชาตาเกิด...

 โดยแยกเป็นส่วนต่างได้ 4 ส่วนดังนี้...
     1 ส่วนของศีรษะ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สูงที่สุด... 
     2 ส่วนของแขน ที่ประกอบไปด้วยแขนซ้าย และแขนขวา...
     3 ส่วนของเอว ที่ประกอบไปด้วยเอวซ้าย และเอวขวา...
     4 ส่วนของขา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ต่ำที่สุด ประกอบไปด้วย... ขาซ้าย และขาขวา เป็นต้น...

dore-mon01

การนับ ก็ให้นับจากขาขวา ไปขาซ้าย แล้วก็ไปที่เอวขาว... แล้วต่อด้วยเอวซ้าย จากนั้นก็ไปที่แขนขวา แล้วก็แขนซ้าย... โดยมีส่วนหัวเป็นจุดสุดท้าย...  

 

โดยมีความหมายของส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้...

     1 หัวหมายถึง จุดสูงสุด ความสูงสุด ความมากมาย... ความอุดมสมบูรณ์ ความดีงาม ความสำเร็จ... ซึ่งถือว่าเป็นด้านดี ส่วนด้านร้าย ก็จะทำให้คิดมาก... เกิดความเครียส ความกังวล ความเชื่องช้า...
     2 แขนหมายถึง ความสุข ความสบาย ความสงบ... ซึ่งถือว่าเป็นด้านดี ส่วนด้านร้าย ความไม่หนักแน่น... ความเฉื่อยชา...
     3 เอวหมายถึง ความขยันขันแข็ง ความไม่หยุดนิ่ง... เคลื่อนไหวอยู่เสมอๆ ความรวดเร็ว ซึ่งถือว่าเป็น... ด้านดี ส่วนด้านร้าย ความวุ่นวาย ความไม่สบาย... การดิ้นรนหาเรื่อง...
     4 ขาหมายถึง ความกระตือรือร้น ความไม่อยู่เฉย... ซึ่งถือว่าเป็นด้านดี ส่วนด้านร้าย การเดินทางไกล... การโยกย้าย การเปลี่ยนแปลง ความเหนื่อยยาก... ความเดือดร้อน...

โดยใช้สัญลักษณ์ของร่างกายมนุษย์ (ตุ๊กตา) เป็นส่วน... ประกอบในการวางตำแหน่งทั้งหมด ที่ได้จากการ... คำนวณปีจุลศักราช ที่เจ้าชาตาเกิด...

 


โดยมีหลักเกณฑ์ง่ายดังต่อไปนี้...
     1 ให้ดูว่าท่านหรือคนที่จะตั้งชื่อ เกิดปีจุลศักราช (จ.ศ.) เท่าไร
     2 นำปีจุลศักราชนั้น มาหารด้วย ๗
     3 ได้เศษเท่าใด ให้นำมาวางไว้ที่ตำแหน่งขาขวา... เป็นจุดเริ่มต้นเสมอ
         แล้วถ้าเกิดหารลงตัว (เศษศูนย์)... ให้ถือว่าเป็นเศษ ๗ ...

การคำนวณหาปีจุลศักราช...
เรามีวิธีการคำนวณหาปีจุลศักราช จากปีพุทธศักราช... ได้อย่างง่ายๆ ดังต่อไปนี้ ซึ่งในแต่ละปีนั้น ได้มีการแบ่งช่วง... ระยะเวลาในการคำนวณออกเป็น ๒ ช่วงดังนี้...
     1 ถ้าท่านเกิดอยู่ในช่วงวันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑๕ เมษายน... ให้นำปี พ.ศ. ที่เกิด แล้วให้ลบด้วย ๑๑๘๒...
     2 ถ้าท่านเกิดอยู่ในช่วงวันที่ ๑๖ เมษายน ถึง ๓๑ ธันวาคม... ให้นำปี พ.ศ. ที่เกิด แล้วให้ลบด้วย ๑๑๘๑…
     3 ได้เศษเท่าใด ให้นำมาวางไว้ที่ตำแหน่งขาขวา... เป็นจุดเริ่มต้นเสมอ 

 ไม่ยากใช่ไหมครับ ลองดูตัวอย่างดังต่อไปนี้...
     1 สมมุติท่านเกิดวันที ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐… ให้นำปี ๒๕๕๐ – ๑๑๘๒ ปีจุลศักราชคือ ๑๓๖๘...
     2 สมมุติท่านเกิดวันที ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐… ให้นำปี ๒๕๕๐ – ๑๑๘๑ ปีจุลศักราชคือ ๑๓๖๙...

ตัวอย่างการหาเศษจากปีจุลศักราชที่เกิด เจ้าชาตาเกิดปีจุลศักราช ๑๓๖๘ โดยเอา ๑๓๖๘ หารด้วย ๗ เหลือเศษ ๓

suld

 

เสร็จแล้วให้นำเศษมาวางที่ตุ๊กตา โดยเริ่มจาก... วางเลข ๓ ที่ขาขวาก่อน วางเลข ๔ ที่ขาซ้าย วางเลข ๕... ที่เอวขวา วางเลข ๖ ที่เอวซ้าย วางเลข ๗ ที่แขนขวา วางเลข ๑ ที่แขนซ้าย แล้ววางเลข ๒ ที่หัวเป็นต้นหรือดูตัวอย่าง จากรูปข้างล่างดังต่อไปนี้... 

 

dore-mon02

 

ส่วนตัวอักษร ที่ใช้แทนตัวเลขทั้งหมด ก็มาจากอักษร... ในกลุ่มของตารางทักษา ดังตารางข้างล่างนี้... 

 

table-name01
*** สำหรับการแบ่งช่วงเวลาของพุธกลางวัน และพุธกลางคืน... มีดังนี้

 

พุธกลางวันเริ่มที่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๑๗.๕๙ น. พุธกลางคืนเริ่มที่เวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๕.๕๙ น.

 

*** หลักการตั้งชื่อตามหลักตุ๊กตาไขนาม ได้มีข้อยกเว้น... เพิ่มเติมอีก ในเรื่องของหมวดอักษร โดยให้นำอักษรในกลุ่ม... ทักษาของดาวราหู คือหมวด ย ร ล ว ให้นำไปรวมอยู่กับอักษร... ในหมวดของทักษาวันพุธ คือหมวดอักษร ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เมื่อรวมกันแล้วต่อไป ในหลักของตุ๊กตาไขนาม เมื่อเอยถึง... อักษรในหมวดของดาวพุธ จะหมายถึง ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ย ร ล ว... เป็นต้น 

 

         สาเหตุก็เนื่องจาก ตำแหน่งบนตัวตุ๊กตาไขนาม... มีอยู่ ๗ ตำแหน่งเท่านั้นเอง และตามหลักของตุ๊กตาไขนาม... ได้ถือว่าคนที่เกิดวันพุธ ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม ก็ถือว่า... เป็นคนที่เกิดวันพุธเท่านั้น และหลักการนี้ ก็ยังสอดคล้อง... กับหลักของโหราศาสตร์ไทยด้วย ที่ถือว่าคนที่เกิดวันพุธ... ไม่ว่าจะเป็นเวลาไหน ก็ถือว่าเป็นคนที่เกิดวันพุธเท่านั้น... หลักการกำหนดตัวอักษร ที่เราจะนำมาตั้งเป็นชื่อ... เพื่อให้ตรงกับตัวเลข ที่เราวางไว้แล้ว บนตัวตุ๊กตาไขนาม... โดยหลักแล้ว จะยึดหลักการอ่านออกเสียง ของคำ... ในแต่ละพยางค์ของชื่อเป็นหลัก ส่วนอักษรตัวที่นำมาผสม... เป็นคำนั้น ไม่ต้องเอามาเกี่ยวข้อง เช่น ชื่อ ณัฐชานันท์... ได้ถูกแบ่งออกเป็น ๓ พยางค์ ตามหลักของการอ่าน... ออกเสียง ดังรายละเอียดข้างล่างนี้

       พยางค์ที ๑. คือ ณัฐ อ่านออกเสียงว่า ณัฐ ใช้ตัวอักษร ณ เป็นเกณฑ์...
       พยางค์ที่ ๒. คือ ชา อ่านออกเสียงว่า ชา ใช้ตัวอักษร ช เป็นเกณฑ์...
       พยางค์ที่ ๓. คือ นันท์ อ่านออกเสียงว่า นันท์ ใช้ตัวอักษร น เป็นเกณฑ์...

หรือให้ดูตามตารางข้างล่างนี้ได้เลย...

table-name02

 

เมื่อทุกคนเข้าใจกันดีแล้ว ต่อไปเราจะมาลองตั้งชื่อ... และนำชื่อนั้นมา เทียบกับตัวเลข ที่เราวางไว้แล้ว... บนตัวตุ๊กตาไขนาม แล้ววิเคราะห์ คำพยากรณ์... ของชื่อนั้น ตามหลักของตุ๊กตาไขนาม...

ตัวอย่าง

 เจ้าชาตาเกิดปี จุลศักราช ๑๓๒๘ เมื่อนำมาหาร... ด้วย ๗ จะได้เศษ ๕ สมมุติเราตั้งชื่อ ณัฐชานันท์...

 

suld2

 

ชื่อนี้เมื่ออ่านออกเสียงจะได้ ๓ พยางค์ โดยแยกเป็น...

       พยางค์ที ๑. คือ ณัฐ อ่านออกเสียงว่า ณัฐ ใช้ตัวอักษร ณ เป็นอักษรดาวพุธ (๔)...
       พยางค์ที่ ๒. คือ ชา อ่านออกเสียงว่า ชา ใช้ตัวอักษร ช เป็นอักษรดาวอังคาร (๓)...
       พยางค์ที่ ๓. คือ นันท์ อ่านออกเสียงว่า นัน ใช้ตัวอักษร น เป็นอักษรดาวเสาร์ (๗)...
       เมื่อนำมาลงบนตัวตุ๊กตาไขนาม จะได้รายละเอียดดังรูป... ข้างล่างนี้..
. 

 

dore-mon03

 

ชื่อณัฐชานันท์ จะเริ่มจากหัวของตุ๊กตา ซึ่งถือว่าเป็นจุด... ที่สูงที่สุด และวิ่งลงมาที่แขนซ้าย แล้ววิ่งต่อเนื่อง... ลงมาที่เอวขวา...

ซึ่งเราสามารถพยากรณ์ได้ดังต่อไปนี้...
          เจ้าชาตาที่ตั้งชื่อโดยใช้พยางค์ของชื่อแรก อยู่ที่หัวของ... ตุ๊กตาไขนาม และพยางค์ที่สองอยู่ที่แขนของตุ๊กตาไขนามนี้... มักมีการดำเนินชีวิตที่มีอยู่ ด้วยความสะดวกสบาย ชีวิตเต็มไป... ด้วยความสมบูรณ์ ไม่ค่อยทุกข์อะไรมากนัก แต่เป็นคนที่มี... ความมุ่งมั่น คิดจะทำการอะไร ก็มักจะประสบความสำเร็จ... เป็นที่น่าพอใจ แต่เมื่อชื่อนี้มาจบพยางค์สุดท้ายที่เอวขวา... ทำให้เจ้าชาตาสุดท้ายแล้ว มักหาเรื่องใส่ตัว หรือมีความมุ่งมั่น... มากเกินไป ทำให้เกิดความทุกข์ ความเครียด อาจก่อให้เกิด... ภาระหนี้สิ้นเกิดขึ้นได้ แต่ก็ยังดีที่เจ้าชาตา เป็นผู้ที่มีจิตใจดี... มีศีลธรรม ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ไปได้ดี ดังนั้น... เจ้าชาตาจะต้องดำเนินชีวิต ด้วยความระมัดระวัง ไม่รีบร้อน... ไม่ใจร้อน ทำทุกอย่างด้วยสติ และรู้จักพอเพียง ก็จะประสบ... ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่ยากเลย...

in-ling01in-ling02