Get Adobe Flash player

เมนูหลัก

เจาะลึก...หลักโหราศาสตร์

banner-contact2

We have 13 guests online

space-ing

หน้าหลัก สิ่งที่ควรรู้ก่อนการตั้งชื่อ ฤกษ์ในวันที่เปลี่ยนชื่อ

     ฤกษ์คือ วันเวลาที่เป็นมงคล หรือเป็นชัยมงคลในการประกอบกิจการต่างๆ เพื่อให้งานนั้นสัมฤทธิ์ผลมีความมั่นคง ยืนยาว วัฒนาถาวร บังเกิดความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการนั้น ได้พบกับความสุข ความเจริญมีอายุมั่นขวัญยืนตลอดไป

 การกำหนดฤกษ์ตามหลักโหราศาสตร์ ถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งนัก เพราะแถบจะชี้เป็นชี้ตายได้เลยว่า...
     • ชื่งานที่เรากำลังทำการมงคลอยู่นั้น หรือ...
     • กิจการที่เรากำลังเริ่มก่อการอยู่นั้น หรือ...
     • เวลาที่หลั่งน้ำพุทธมนต์ให้คู่บ่าวสาวนั้น หรือ...
     • เวลาที่กำหนดให้คลอดนั้น หรือ...
     • วันเวลาที่เรากำลังจะไปเปลี่ยนชื่อนั้น

      และงานมงคลเหล่านั้น จะประสบความสำเร็จ หรือจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนด ฤกษ์ให้กับงานมงคลเหล่านั้น 

      และหลักการกำหนดฤกษ์นั้น จะต้องนำดวงชาตาชีวิตของผู้ที่จะทำการมงคลนั้น มาทำการคำนวณตามหลักโหราศาสตร์ แล้วจึงผูกดวงชาตากำเนิดนั้นเข้ากับดวงดาวที่ลอยอยู่ในปัจจุบัน เพื่อทำการกำหนดวันและเวลาที่เป็นมงคล ให้กับผู้ที่จะทำการมงคลนั้นพบแต่ความสุขความเจริญ สืบต่อไป 

       ดวงชาตากำเนิดหมายถึง วัน/เดือน/ปี/เวลาและจังหวัดที่เราเกิด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราเกิดและเริ่มร้องเป็นครั้งแรกนั่นเอง ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขอะไรได้ จะติดตัวเราไปตั้งแต่วันที่เราเกิด จนไปถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้ว (ตาย) และดวงกำเนิด เป็นเสมือนแผนที่ของชีวิต ซึ่งจะลิขิตสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ในชีวิตของเจ้าชาตา ไว้อยู่ในดวงจักรราศีแล้วทั้งหมดและเมื่อดวงดาวได้เคลื่อนไหว มาถึงจุดที่กำหนดไว้แล้ว... ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเกิดขึ้น ตามที่ดวงดาวเหล่านั้นได้ขีดหรือกำหนดไว้แล้ว อย่างน่าเหลือเชื่อ

       ดวงชาตาปัจจุบัน ก็คือช่วงระยะเวลาในปัจจุบันวันนี้ หรือเวลานี้ เนื่องจากดวงดาวที่ลอยอยู่บนจักรราศีจะมีการโคจรหมุนเวียนไปอยู่ตลอดเวลา และถ้าสมมุติเรากำหนดวันนี้และเวลานี้ เราก็จะได้ดวงปัจจุบันขึ้นมาอีกหนึ่งดวง ซึ่งตามหลักโหราศาสตร์ เราเรียกว่าดวงจร 

       และตามหลักโหราศาสตร์ เราจะใช้ดวงเดิมกับดวงจรเพื่อต้องการทราบเรื่องราวต่างๆ ของบุคคลคนนั้นๆ 

 ที่มาพยากรณ์ ไม่ว่าจะตรวจสอบ
      • ในเรื่องของการงาน
      • ในเรื่องของความรัก
      • ในเรื่องของการเงิน
      • ในเรื่องของครอบครัว
      • ในเรื่องของโชคลาภ

       ว่าในช่วงระยะเวลาใด จะได้รับในสิ่งเหล่านั้นช่วงระยะเวลาใดจะมีปัญหา และอุปสรรคเข้ามาเพื่อเจ้าชาตาจะได้เตรียมตัว เพื่อรับในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถูกต้อง หรือถ้าเรารู้ว่า จะเกิดปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านี้ เราจะได้แก้ปัญหานั้นล่วงหน้าก่อน หรือถ้าแก้ไม่ได้ เราอาจจะสามารถทุเลาหรือเบาบางปัญหานั้นให้น้อยลง และหมดไปในที่สุด

       ส่วนการกำหนดฤกษ์ เป็นการกำหนดช่วงวันและเวลาที่เราจะทำการมงคลในอนาคต ซึ่งเราสามารถเลือกช่วงวันและเวลาของฤกษ์ได้ ตามที่เราต้องการและการกำหนดฤกษ์นั้น จะต้องสอดคล้องกับดวงชาตาชีวิต หรือดวงกำเนิด ของผู้ที่จะทำการมงคลนั้น เพื่อให้การงาน หรืองานมงคลที่จะกระทำขึ้นนั้นได้พบแต่ความสะดวก พบกับความสบาย ความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง ให้กับเจ้าชาตา ผู้ซึ่งทำการมงคลนั้นตลอดไป  

in-ling01in-ling02